Shor’s Algorithm [Part 1]

มาทำความรู้จักกับหนึ่งในอัลกอริทึมที่คนที่ศึกษาควอนตัมคอมพิวเตอร์ต้องรู้จัก . . . หลายคนอาจจะเคยได้ยินวลีที่ว่า “ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะเข้ามาทำลายคริปโต”, “ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะทำให้การเข้ารหัสนั้นไร้ประโยชน์” หรือว่าจะเป็น “ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะเข้ามาทำลายบล็อคเชน!?” วลีที่ได้ยินเหล่านี้นั้นมาจากการเกิดขึ้นของอัลกอริทึมที่จะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือ Shor’s Algorithm เกริ่นนำ ในปี ค.ศ.1994 หรือเมื่อ 28 ปีที่แล้ว นักคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า “ปีเตอร์ ชอร์” ได้ทำการคิด Quantum Algorithm สำหรับใช้ในการแยกตัวประกอบของจำนวนเต็มบนเครื่อง Quantum Computer เช่น ให้จำนวนเต็ม N มาแล้วหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนเต็ม N โดยที่สิ่งนี้นั่นได้ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวกับศาสตร์ของการเข้ารหัส (encryption) ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายกลไกการเข้ารหัสในยุคปัจจุบันอย่าง RSA เป็นอย่างมาก…

Shor’s Algorithm [Part 1]
Shor’s Algorithm [Part 1]
Ksupasate

Computer Engineer student at KMUTT, Microsoft Learn Student Ambassadors and Quantum Evangelist